Obec Adamov svým rozložením v překrásné krajině, lákala mnoho význačných i méně známých umělců, ať už básníků, spisovatelů, hudebníků, výtvarníků a především
malířů k výtvoření jedinečných výtvarných a uměleckých děl.