Krotoszyn jest położony w południowej części Wielkopolski.
     Miasto i gmina Krotoszyn liczy ponad 40.000 mieszkańcóv i zajmuje 259 km kw.  powierzchni. Leży na granicy dwóch ważnych regionów gospodarczych (Wielkopolska -Dolny Śląsk). Krzyżują się tutaj dwa równorzędne szlaki komunikacji kolejowej i drogowej: o kierunku północ - południe (Gniezno - Wrocław) oraz wschód - zachód (Łódź - Zielona Góra).
     To właśnie tu Wierzbięta Krotoski, na mocy przywileju Władysława Jagiełły, założył w 1415 r. gród drewniany. W wieku XVI przeszedł on w ręce Rozdrażewskich przeżywając niezwykły rozkwit i stając się ważnym ośrodkiem przemysłu sukienniczego i piwowarskiego. Zniszczony w czasie wojen szwedzkich odzyskał świetność w końcu XVII wieku. Wtedy to właśnie zafundowano miastu pierwszy ratusz. Kolejni, możni właściciele wzbogacili Krotoszyn o nowe obiekty architektoniczne. Ostatni z nich byli książęta Thurn-Taxis, dla których przebudowano pałac "parkowy".

     Po pierwszej wojnie światowej miasto znalazło się w granicach odrodzonej Polski. Stało się tak głównie dzięki Powstaniu Wielkopolskiemu, które zadecydowało o przynależności ziem poznańskich do II Rzeczypospolitej.
     Aktywny udział brali w tym zrywie patriotycznym również krotoszynianie. We wrześniu 1939 roku, mimo zaciętej obrony 56 pułku piechoty i oddziałów ochotniczych, Krotoszyn dostał się pod okupację hitlerowską. Na terenie powiatu prowadzono niezwykle aktywną działalność konspiracyjną - od partyzantki poprzez tajne nauczanie i zorganizowany sabotaż. Wielu uczestników ruchu oporu musiało po wojnie opłacić swą bohaterską postawę latami cierpień i upokorzeń. Spod okupacji hitlerowskiej Krotoszyn został wyzwolony 23 stycznia 1945 roku.

     KROTOSZYN - miasto o bogatej historii jest godnym zainteresowania nie tylko ze względu na swą przeszłość. Każdy z naszych gości spotyka tu ludzi życzliwych i gotowych do współpracy. Wielość i różnorodność firm sprawia, że jest miejscem do robienia dobrych interesów. Jest szansą dla dużych i małych inwestorów.

     Ziemia Krotoszyńska to region z przyszłością.
        <<<<<<