Veškeré prezentované fotografie, na které se vztahují autorská práva, jsou prodejné.
Vyjímku  tvoří  historické snímky města  Krotoszyna, kde prodej  těchto snímků je
podmíněn souhlasem vlastníka, kterým je muzeum města Krotoszyna.
Prodej lze realizovat v těchto podobách:
              formát JPEG na disketě,
              formát JPEG e- mailem,
              formát TIFF na CD,
              digitální tisk do 18 x 24 cm,
              klasické foto do 30 x 45 cm.
Další podrobné informace, cena, způsob platby - po obdržení předběžné objednávky.
Wszystkie reprezentowane fotografie, na których są prawa autorskie, są na sprzedaż. Wyjątek  tworzą  historyczne fotografie   miasta  Krotoszyna ,  gdzie  sprzedaż  jest
uwarunkowana zgodą właściciela oryginału a tym jest muzeum miasta Krotoszyna. Realizacja sprzedaży jest możliwa w następujący sposób:
               format JPEG na dyskietce
               format JPEG e-mailem
               format TIFF na CD
               klasyczne foto do 30x45cm
Szczegółowe informacje cena i sposób zapłaty - po otrzymaniu wcześniejszego zamówienia.


Další nabízené fotografie jsou na