Město Adamov se nachází ve střední části Moravského krasu, severně od Brna. Středověké písemné památky dokumentují vznik hamrů na Adamovsku do poloviny 14.století.
   Po vybudování železnice mezi Brnem a Českou Třebovou (1.1.1849) počaly adamovské hamry a po roce 1862 nově budované strojírny nabývat na významu. Zejména na přelomu 18. a19.stol. nastala nová doba jejich rozkvětu. Po první i druhé světové válce patřily Adamovské strojírny
mezi přední podniky v naší republice. Největší jejich rozkvět začal zejména od roku 1964, kdy hlavní náplní výroby se staly tiskařské stroje a čerpací technika.
   Adamov vznikl z osady Staré Hamry a pod dnešním názvem se připomíná od roku 1679. Obec byla povýšena na město v roce 1964 a v součastné době čítá okolo 5100 obyvatel.
Mezi kultrní památky města patří tzv. Světelský oltář, pocházející z chrámu cisterciáckého opatství ve Světlé v Dolních Rakousích. Toto pozoruhodné gotické dílo z let 1516-25 se nachází v novogotickém kostele z roku 1857.
   Adamov leží při řece Svitavě a ústí Křtinského potoka, v kraji lesů, vod a strání. Okolní lesy tvoří souvislý lesní komplex v pestrých přírodních podmínkách a mají esteticky a rekreační význam.
   Různé palouky, studánky, památníky významný osobností s různými druhy cizích dřevin poskytují krásné vycházky i poučení. Za pozornost stojí především zřícenina Nového hradu ze 14.století a světoznámá jeskyně Býčí skála v Josefovském údolí, kde se také nachází areál Staré huti včetně okolních budov a Švýcárny vyhlášený od r. 1971 přírodní rezervací technické památky.